+45 98 49 92 64
Åbningstider

Læsø byder på smuk og uspoleret natur

På Læsø kan I opleve mange typer forskellige natur. Mod syd er naturen præget af marsk og strandeng, og langs vest og nord finder I øens dejlige badestrande. Midt på øen kan I opleve smukke lyngklitter og mod nord ligger nogle interessante vådområder med sjældne planter. Hele 25 % af Læsø er fredet.

Naturbeskyttelsesprojekter på Læsø

I disse år gøres der meget for at føre Læsøs natur tilbage til sit oprindelige udseende med åbne arealer, som blandt andet giver mulighed for at bevare de sjældne fuglearter, som holder til på Læsø. Et af de projekter, som gennemføres lige nu er EU-projektet ’LIFE Læsø’. LIFE Læsø går ud på at bevare en lysåben natur med et rigt dyre- og fugleliv. Så nu får kvæg, heste og får lov til at afgræsse de områder på Læsø, i alt 4.000 hektarer, som er omfattet af LIFE. Dette gøres for at føre naturen tilbage til den smukke og oprindelige form samt at bibeholde bestanden af sjældne dyr, fugle og planter.

Et andet naturbeskyttelsesprojekt er Natura 2000, som går ud på at sikre at de truede naturtyper og arter i de enkelte områder samt opnå en gunstig bevaringstilstand. To områder på Læsø er omfattet af Natura 2000, og det drejer sig om strandengene og havet syd herfor samt Holtemmen, Højsande og Nordmarken, som alle er dele af Rønnerne. Området Nordre Rønner og havet her omkring er udpeget til fuglebeskyttelses- og ramsarområde.

Læsø Klitplantage – natur, sport, kultur og hundeskov

Midt på øen ligger det smukke naturområde Læsø Klitplantage med løv- og nåleskov, lynghede, klitter, søer og mose. Klitplantagen indeholder blandt andet området Højsande med 515 hektar utilplantet lynghede og flyvesandsklitter. Dette område skal bevares og bliver afgræsset af Naturstyrelsens Gute-får. I Højsande finder I også øens højeste punkt, som ligger 48 meter over havet.

Klitplantagen indeholder et væld af vandre-, cykel- og ridestier. I kan følge 5 markerede vandreture af forskellig længde og cykle på de grusbelagte stier. Der findes også en rigtig cykelsti, som går parallelt med Storedalsvej. Ridestierne udgør hele 19 km.

Gateway Læsø - for de aktive

Læsø Klitplantage indeholder også området Gateway Læsø, som består af en 10 ha stor hundeskov og en sundhedsplads med træningsredskaber. Her kan I udfordre hinanden i redskaberne og holde picnic. I kan frit benytte borde, bænke, bålplads, grill, drikkevand og toiletter her. Gateway Læsø indeholder også en skovhytte, som viser skiftende udstillinger om naturen samt en fast udstilling om Læsøs brune bier. Se bierne arbejde bag glas fra juni til oktober. Med jævne mellemrum fortæller en biavlerne om biernes liv.

Horneks Odde

Mellem strandene Storedalen og Hvidebakker ligger Horneks Odde. Ved odden kan I se nogle store sten i vandkanten, og i stille vejr kan I ofte se sæler, som ligger på stenene. Her findes også et rigt fugleliv. Lige bag kysten ligger Stenhuset, som indeholder en lille udstilling om kyst og hav.

Hummerhytterne

Ved Horneks Odde kan I også se to hummerhytter fra starten af 1900-tallet. Dengang var der mindst otte af disse hytter på stedet, og her boede Læsøs fiskere om sommeren. Her var de tæt på vandet, fiskede fra deres joller om morgenen og solgte deres fangst i Vesterø ved middagstid. Tilbage ved hummerhytterne gjorde de garnet klar til næste dag. I dag er der to hytter tilbage og i den ene har Læsø Museum indrettet en lille udstilling.

Læsøstenen

Læsø Klitplantage indeholder også Læsøstenen, som ligger lige vest for Storedalsvej. Stenen blev rejst på Skovens Dag i 1998 på det sted, hvor det siges at Læsø stod op af havet for ca. 3.000 år siden.

Badesø og shelter

Ved badesøen i Læsø Klitplantage kan I prøve at sove i shelter under åben himmel – helt gratis. Her er der borde, bænke, grill- og bålplads samt drikkevand til rådighed. I kan også finde en shelterplads ved Birkelunden, længere inde i skoven.

Dyrelivet

Læsø Klitplantage indeholder øens største bestand af rådyr, som trives godt på lyngarealerne.

Svampe og bær

Læsø Klitplantage er det ideelle sted for svampejagt. I kan fx finde kantareller og Karl Johan svampe her om efteråret. Men plantagen er også rig på enebær, porse, tranebær, brombær, hyldebær og hyben, som I må plukke til eget forbrug.

Rønnerne - Læsøs fredede strandeng

Syd for Byrum ligger Danmarks næststørste strandengsområde. Området er gennem flere tusinde år langsomt vokset op af havet og er stadig under dannelse. Der sker fortsat en landhævning på 4-5 mm pr. år. Det 1.741 hektar store, flade marskområde består af Færøn, Langerøn, Kringelrøn og Hornfiskrøn, og blev fredet i 1970’erne fordi mange sjældne fugle yngler her.

Fugle- og dyrelivet

Området er hjem og rastested for et stort antal ande- og vadefugle. Fugle som ænder, måger og terner yngler i området, og I kan iagttage fuglelivet fra kysten samt fra fugletårnet ved saltsyderiet, hvor I også finder plancher om fuglene. Dyrelivet på Rønnerne udgøres af smådyr og sjældne gule engmyrer.

Sjældne planter

Mange sjældne planter, som fx sjældne orkideer og kødædende planter, vokser på den sydlige del af Rønnerne, det nyeste land. Den nordlige del af Rønner går langsomt over i hedelyng og indeholder et væld af vilde blomster.

Fredet og beskyttet område

Størstedelen af Rønnerne er udlagt som Natura 2000 område, og Nordjyllands Amt sørger for naturpleje af området for at fremme ynglefuglebestanden. Selvsåede træer bliver fjernet og heste og kvæg holder vegetationen nede. Projekt LIFE Læsø sikrer og bevarer en lysåben natur på Rønnerne og samtidig gør projektet en særlig indsats for EU-beskyttede fugle.

Saltet grundvand

Under Rønnerne er grundvandet meget saltholdigt med en saltprocent på 12-14. Vandet anvendes til fremstilling af salt på Saltsyderiet. Rund omkring på Rønnerne kan I se ruiner af gamle saltsyderier som græsklædte volde.

Adgang til Rønnerne

I kan besøge Rønnerne og opleve de åbne vidder fra ryggen af en islandsk hest eller tage på tur med Rønnerbussen, en traktortrukket vogn. Ombord på Rønnerbussen fortæller en naturvejleder om området. I kan også gå rundt på Rønnerne. Der er offentlig adgang overalt, undtaget i tidsrummet fra den 1. maj til den 15. juli, hvor ynglefuglene holder til her. Da fuglelivet her ikke må forstyrres, må hunde ikke medtages på Rønnerne.

Vådområderne Kærene og Holtemmen

Mellem Byrum og Vesterø kan I nyde synet af det smukke, 148 hektar store vådområde Kærene, som er omgivet af hedelyng og skov. Området består af lyngbeklædte højderygge i det våde og sumpede område. Her kan I opleve mange fugle, sjældne planter og en stor bestand af brune næbfrøer.

Nord for Kærene ligger Holtemmen - et smukt vådområde med en rig variation af sjældne planter. Stedet er en mosaik af små søer og strandoverdrev, og Calloway kreaturer græsser her for at holde bevoksningen nede mellem småsøerne. Også her kan I opleve en stor mængde fugle. I juni og juli fyldes de små søer i Holtemmen med smukke, blomstrende åkander.